Intake op locatie

Tijdens het intakegesprek op locatie van Trauma Centrum Nederland onderzoeken we welk behandelprogramma bij je past. Deze gesprekken duren maximaal 2,5 uur. Je praat met een psycholoog en regiebehandelaar (iemand die jouw persoonlijke zorg coördineert) en mogelijk ook met de psychiater. Dit team vraagt door naar klachten, verschijnselen en jouw persoonlijke omstandigheden. Je mag tijdens dit gesprek een naaste meenemen, graag zelfs.

Advies en besluit

Aan de hand van het telefonische gesprek en het intakegesprek op locatie, stellen we een diagnose en maken we een behandeladvies, een behandelbesluit en -plan met voorlopige doelen.

Het kan ook zo zijn dat we na het intakegesprek tot de conclusie komen dat Trauma Centrum Nederland je (nog) niet kan bieden wat je nodig hebt, en dat een andere instelling dat wel kan. In dat geval verwijzen wij je terug naar je huisarts of verwijzer. Hij/zij krijgt van ons een brief met daarin de diagnose, conclusies en eventuele adviezen voor verdere behandeling. Dit doen we in nauw overleg met jou.

Wat kun je zelf voorbereiden?

Kom je bij ons voor een intakegesprek op locatie?
Verzamel dan alvast wat informatie:

 

  • een geldig(e) ID-kaart, paspoort of rijbewijs
  • je verzekeringsgegevens

Wat kun je zelf voorbereiden?

Om goed te kunnen beoordelen welk behandelprogramma het beste bij je past, is het fijn als je de volgende vragen kunt beantwoorden:

  • Heb je al een ambulante behandeling gekregen voor PTSS?
  • Zo ja: welke, waar, in welke periode en wat was de frequentie en intensiteit van die behandeling?
  • Wat maakt dat je nu wil kiezen voor een klinische behandeling? Waarom is klinische opname nu noodzakelijk? En wat is de medische noodzaak?

Klinisch verblijf of ambulante zorg

Ons team bespreekt of je in aanmerking komt voor ons klinische behandelprogramma of ons ambulante programma. We stemmen samen de datum voor behandeling af. Daarna ontvang je een welkomstbrief met meer informatie over je behandeling en eventueel verblijf.

Meer informatie?

Klik dan op onderstaande knop.