Disclaimer

Dit is de disclaimer van Trauma Centrum Nederland B.V. Statutair gevestigd te Vorden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71492453.

Trauma Centrum Nederland spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de informatie op deze website. Wij streven naar een goede toegankelijkheid van de website, waarbij wij het recht behouden om de inhoud van de informatie te wijzigen.

 

Algemeen

Ondanks de grote zorgvuldigheid en aandacht die wij aan de website besteden, kan het voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Daarnaast wordt informatie regelmatig aangevuld of verwijderd. Deze eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Als er onjuistheden in gegevens voorkomen of als de informatie niet meer actueel is, dan betreuren wij dit zeer. Trauma Centrum Nederland aanvaardt echter geen aansprakelijkheid. Op de website gebruiken wij de mannelijke aanspreekvorm. Je kunt hier natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm lezen.

 

Trauma Centrum Nederland garandeert niet dat naar e-mails of andere elektronische berichten die worden gestuurd, tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Trauma Centrum Nederland.

Hyperlinks

Trauma Centrum Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Trauma Centrum Nederland garandeert niet dat de informatie, software, dan wel verwijzingen via hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Meer informatie?

Klik dan op onderstaande knop.