Klinisch programma

Tijdens ons klinische behandelprogramma verblijf je 8 dagen bij ons op locatie in de Achterhoek, in het voormalige klooster van Kranenburg. Je volgt dagelijks verschillende behandelingen en kunt na het programma ontspannen op je eigen kamer en vertrouwen op onze deskundige hulp en zorg. 

 

Voor een klinisch verblijf is een medische indicatie noodzakelijk. Deze indicatie wordt tijdens de intakefase gesteld. Het is belangrijk dat de klinische behandeling bij Trauma Centrum Nederland een aanvulling is op je huidige ambulante behandeling. 

Je kan de behandeling bij Trauma Centrum Nederland zien als een module binnen je huidige behandeling. We zorgen dan ook voor een goede afstemming met je huidige behandelaar zodat je daar na de behandeling bij ons ook weer goed verder kan. 

Wil je alvast rondkijken bij Trauma Centrum Nederland?

Behandelingen

Tijdens het klinische programma volg je de volgende behandelingen:

Psychologische behandeling

EMDR, exposure, psycho-educatie

EMDR en exposure zijn allebei vormen van cognitieve gedragstherapie. Beide behandelingen staan in de richtlijnen voor het behandelen van PTSS en van beide behandelingen is het effect wetenschappelijk aangetoond. EMDR en exposure vinden dagelijks en individueel plaats.

Cliënten die de klinische behandeling volgen, krijgen dagelijks psycho-educatie. Hierbij leer je over de oorzaken, het ontstaan en de gevolgen van trauma, en hoe je zelf kunt bijdragen aan het herstel. De psychologische behandeling wordt individueel aangeboden.

Groepssessie psycholoog lichamelijk georiënteerd

Hoofd en lichaam

Groepsessie psycholoog lichamelijk georiënteerd is een ervaringsgerichte therapie. Bij deze groepsessie kom je letterlijk en figuurlijk in beweging met oefeningen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Met het oefenen, ervaren en ontdekken bouw je aan een herstel van de verbinding tussen je hoofd en je lijf. Je leert om lichaamssignalen, eigen behoefte, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Zo kom je tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag die helpend zijn bij het proces van traumaverwerking. 

Groepsessie psycholoog creatief georiënteerd

Doen in plaats van praten

Veel mensen beschrijven de groepsessie psycholoog creatief georiënteerd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. De behandeling geeft inzicht in denken, voelen en handelen. Bij deze groepssessie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen.

 

De psycholoog creatief georiënteerde groepsessie maakt non-verbale communicatie mogelijk. Zonder dat je je ervaring expliciet hoeft te benoemen, geef je er toch vorm en inhoud aan. Zo werk je al doende aan een oplossing, inzicht en acceptatie van je probleem en aan verwerking van je trauma’s.

Lichaamsgerichte behandeling

“De belangrijkste uitdaging voor getraumatiseerde mensen is het vinden van een gevoel van veiligheid in hun eigen lichaam” aldus Bessel van der Kolk, specialist op traumagebied en auteur van de bestseller “Traumasporen”.

 

Met lichaamsgerichte therapie gaan we stap voor stap de vastgezette gevoelens weer in beweging brengen, weer ruimte geven zodat ze verwerkt en geheeld kunnen worden. We helpen het lichaam om uit de bevriezing en immobiliteit te komen, in het tempo waarop jouw lichaam dit aankan. Hierdoor kan het gevoel van ontspanning en veiligheid in je eigen lichaam langzaam herstellen en ontstaat er vrije ruimte om je leven opnieuw vorm te geven.

 

Binnen alle behandelsessies kan er lichaamsgericht worden gewerkt.

 

Cliënten kunnen worden uitgenodigd voor lichaamsgerichte therapie. Deze wordt op indicatie van de lichaamsgerichte therapeuten ingezet tijdens de groepssessie psycholoog lichamelijk- of creatief georiënteerd. Ook dit is een individueel aanbod en jij kan altijd de keuze maken of jij hier wel of niet aan mee wilt doen.

Psycho educatie

Meer inzicht in PTSS

Bij de psycho educatie krijg je meer informatie over belangrijke en veel voorkomende thema’s bij een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Denk bijvoorbeeld aan de window of tolerance, het brein en slapen. De psycho educatie vindt plaats in de groep. We proberen dit zo interactief mogelijk te doen zodat jij beter inzicht krijgt in jouw klachten en PTSS. Tevens zullen er tips en adviezen worden gegeven en kunnen die onderling worden uitgewisseld.

We praten onderling niet met elkaar over wat je hebt meegemaakt qua trauma. Niet omdat we vinden dat er een taboe op heerst, maar omdat we willen dat jij je volledig op je eigen proces kunt blijven focussen gedurende de behandeling.

 

Groepssessie Psycholoog

In de groepssessie psycholoog ga je aan de hand van thema’s meer praktisch aan de slag. Vaak is dit aan de hand van de dagthema, of het besproken thema bij de Psycho Educatie. Er zullen meer ervaringsgerichte oefeningen of symbolische oefeningen worden ingezet. Hierbij wordt ook naar een reflectie gevraagd hoe dit voor jou is en wat dit met jou doet.

Meer informatie?

Klik dan op onderstaande knop.