Klinisch programma

Tijdens ons klinische programma verblijf je 8, 15 of soms 28 dagen bij ons op locatie in de Achterhoek, in het voormalige klooster van Kranenburg. Je volgt dagelijks verschillende behandelingen en kunt na het programma ontspannen op je eigen kamer en vertrouwen op onze hulp en zorg.

 

Voor een klinisch verblijf is een medische indicatie noodzakelijk. Het is belangrijk dat de klinische behandeling bij Trauma Centrum Nederland een aanvulling is op je huidige ambulante behandeling.

Behandelingen

Sommige cliënten volgen een langer klinisch programma als de zwaarte of complexiteit van hun trauma daar om vraagt. In dat geval volg je een klinisch programma van 15 of 28 dagen.

 

Tijdens het klinische programma volg je de volgende behandelingen:

Psychologische behandeling

EMDR, exposure, psycho-educatie

EMDR en exposure zijn allebei vormen van cognitieve gedragstherapie. Beide behandelingen staan in de richtlijnen voor het behandelen van PTSS en van beide behandelingen is het effect wetenschappelijk aangetoond. EMDR en exposure vinden dagelijks en individueel plaats.

Cliënten die de klinische behandeling volgen, krijgen dagelijks psycho-educatie. Hierbij leer je over de oorzaken, het ontstaan en de gevolgen van trauma, en hoe je zelf kunt bijdragen aan het herstel.

Psychomotore vaktherapie

Hoofd en lichaam

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie. Bij PMT kom je letterlijk en figuurlijk in beweging met oefeningen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Met het oefenen, ervaren en ontdekken bouw je aan een herstel van de verbinding tussen je hoofd en je lijf. Je leert om lichaamssignalen, eigen behoefte, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Zo kom je tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag.

Beeldende vaktherapie

Doen in plaats van praten

Veel mensen beschrijven beeldende therapie als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. De behandeling geeft inzicht in denken, voelen en handelen. In beeldende therapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen.

 

Beeldend vormgeven maakt non-verbale communicatie mogelijk. Zonder dat je je ervaring expliciet hoeft te benoemen, geef je er toch vorm aan. Zo werk je al doende aan een oplossing, inzicht, acceptatie van je probleem.

Lichaamsgerichte behandeling

“De belangrijkste uitdaging voor getraumatiseerde mensen is het vinden van een gevoel van veiligheid in hun eigen lichaam” Bessel van der Kolk

Ons lichaam heeft bij PTSS het verhaal van de traumatische gebeurtenis feilloos opgeslagen. Tijdens de gebeurtenis heeft het de fysieke reacties doorgemaakt van ingehouden alertheid, vluchten en/of vechten, bevriezen en uiteindelijk vaak bezwijken. Het lichaam zal zich daarom in het nu bij de minste of geringste prikkel reageren alsof het zich nog in de bedreigende situatie bevindt. Een gevoel van veiligheid is vaak ver te zoeken. Dit uit zich vaak in spanning en fysieke en emotionele pijn.

 

Wat is lichaamsgerichte therapie

Met lichaamsgerichte therapie gaan we stap voor stap de vastgezette gevoelens weer in beweging brengen, weer ruimte geven zodat ze verwerkt en geheeld kunnen worden. We helpen het lichaam om uit de bevriezing en immobiliteit te komen in het tempo waarop jouw lichaam dit aankan. Hierdoor kan het gevoel van ontspanning en veiligheid in je eigen lichaam langzaam herstellen en ontstaat er vrije ruimte om je leven opnieuw vorm te geven.

Afspraak maken?

Plan een telefonische intake