Voor verwijzers

Ben je zorgverlener en wil je een cliënt naar ons doorverwijzen voor de 6-daagse ambulante behandeling of de 8-daagse klinische behandeling? Dan kan dat via ZorgDomein (Hof van Kranenburg). Ook een verwijzing per fax (088-0221101), per mail (zorgadministratie@tcnl.nl) of post is mogelijk. Bij voorkeur wordt de verwijzing gedaan door de betrokken behandelaar.

Wij behandelen op A-criteria trauma. Verwijzingen puur op emotionele tekorten of emotioneel geweld behandelen we primair niet.

Het is van belang dat je verwijsbrief voldoet aan de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een complete verwijsbrief moet de volgende gegevens bevatten:

 

  •   NAW-gegevens, BSN en geboortedatum van cliënt
  •   Actueel telefoonnummer en e-mailadres van cliënt
  •   Datum verwijzing (niet ouder dan een half jaar)
  •   Aanduiding dat het een verwijzing naar SGGZ betreft
  •   (Vermoeden van) PTSS volgens de criteria van de DSM 5
  •   Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
  •   Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

 

Wij kunnen alleen complete verwijsbrieven in behandeling nemen.

 

Zoals eerder vermeld is het belangrijk dat de verwezen cliënt is ingebed in zorg. Dat betekent dat er een behandelaar bij de cliënt betrokken is voorafgaand aan de behandeling bij Trauma Centrum Nederland en dat cliënt hier na de behandeling bij Trauma Centrum Nederland weer terecht kan. De behandeling bij de huidige behandelaar hoeft niet te worden gestopt. Binnen het ZorgPrestatieModel (ZPM) kunnen de behandelingen naast elkaar lopen.

Houdt er ook rekening mee dat cliënten geregeld deels hun traumata hebben kunnen verwerken en er vaak ook veel naar boven komt tijdens de intensieve behandeling. Goede opvang en ondersteuning is dan ook wenselijk na de behandeling bij Trauma Centrum Nederland als mede de mogelijkheid tot het voortzetten van de trauma behandeling ambulant.

Klinische behandeling

Wil de cliënt een klinische behandeling bij ons volgen, neem dan de antwoorden op de volgende vragen mee in de verwijzing:

  •   Heeft er al een ambulante behandeling plaatsgevonden voor PTSS?
  •   Zo ja: welke, waar, in welke periode en wat was de frequentie en intensiteit van die behandeling?
  •   Zo nee: wat maakt dat je (of de cliënt) kiest voor een klinische behandeling? Waarom is klinische opname nu noodzakelijk? En wat is de medische noodzaak?

 

Onze gegevens

Trauma Centrum Nederland | zorgadministratie@tcnl.nl | AGB-code: 2222 1067

Meer informatie?

Klik dan op onderstaande knop.