Voor verwijzers

Ben je zorgverlener en wil je een cliënt naar ons doorverwijzen voor de 4-daagse ambulante behandeling of de 8-daagse klinische behandeling? Dan kan dat via ZorgDomein. Ook een verwijzing per fax (088-0221101) of post is mogelijk. Bij voorkeur wordt de verwijzing gedaan door betrokken behandelaar.

Wij behandelen op A criteria trauma. Verwijzingen puur op emotionele tekorten of emotioneel geweld behandelen we primair niet.

 

Het is van belang dat je in de verwijsbrief naar de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) verwijst en voldoet aan de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

We hebben nodig:

  •   NAW-gegevens, BSN en geboortedatum van cliënt
  •   Actueel telefoonnummer en e-mailadres van cliënt
  •   Datum verwijzing (niet ouder dan een half jaar)
  •   Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
  •   Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

 

Ook moet uit de verwijzing blijken dat er sprake is van PTSS, of een vermoeden daarvan, volgens de criteria van de DSM-5.

Klinische behandeling

Wil de cliënt een klinische behandeling bij ons volgen, neem dan de antwoorden op de volgende vragen mee in de verwijzing:

  •   Heeft er al een ambulante behandeling plaatsgevonden voor PTSS?
  •   Zo ja: welke, waar, in welke periode en wat was de frequentie en intensiteit van die behandeling?
  •   Zo nee: wat maakt dat je (of de cliënt) kiest voor een klinische behandeling? Waarom is klinische opname nu noodzakelijk? En wat is de medische noodzaak?

 

Onze gegevens

Trauma Centrum Nederland | zorgadministratie@tcnl.nl | AGB-code: 2222 1067

Meer informatie?

Klik dan op onderstaande knop.