Intake

Voordat je een behandelprogramma bij ons kunt volgen, voeren we gesprekken om te onderzoeken of ons behandelprogramma aansluit op jouw hulpvraag.

Nadat wij de verwijsbrief hebben ontvangen volgt er een screening. Het kan zijn dat een behandelaar hierover contact met je opneemt. Als wij grond zien om de intakefase te starten krijg je minimaal twee intakes via beeldbellen met een (regie)behandelaar. Indien nodig volgt er nog een intake via beeldbellen met een klinisch psycholoog, psychiater of verpleegkundig specialist. In een later stadium, kort voor de behandeling, volgt er nog een intake met een vaktherapeut. Deze laatste wordt ingepland als we een behandeldatum inplannen. Ook hebben we gedurende het intakeproces contact met je huidige behandelaar.

Jij kan in de intakegesprekken natuurlijk ook vragen aan ons stellen. Op basis van de intake volgt een behandelaanbod.

Intake I

Zodra wij je verwijzing hebben ontvangen, plannen we de eerste intake via beeldbellen in. Tijdens de eerste intake voer je een kennismakingsgesprek met een van onze (regie)behandelaren/psychologen. Dit gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. De psycholoog gaat dieper in op je aanmelding en verwijzing, vraagt naar je klachten, verschijnselen en naar je hulpvraag. Trauma Centrum Nederland behandeld alleen PTSS (A-criteria trauma).

Intake II

Tijdens het tweede intakegesprek via beeldbellen onderzoeken we welk behandelprogramma bij je past en stellen we met jou het behandelplan op. Ook bespreken we welke traumatische gebeurtenissen we gaan behandelen. Je praat opnieuw met een van onze intakers. Dit gesprek duurt ook weer ongeveer anderhalf uur. Het is mogelijk dat er tijdens dit gesprek een regiebehandelaar aansluit.

Intake III

Wanneer je in aanmerking komt voor het klinische behandelprogramma heb je nog een derde intake via beeldbellen. Dit gesprek is met de psychiater, klinisch psycholoog of met een verpleegkundig specialist.

Intake Vaktherapie

Tijdens de intake vaktherapie wordt er met je gekeken hoe het voor je is om behandeling te hebben in een groep (Psycholoog lichamelijk- & creatief georiënteerd (PMT & Beeldende Therapie)) en wordt er meer uitleg gegeven over vaktherapie tijdens de behandeling. Ook wordt er stil gestaan bij het opstellen van een signaleringsplan.

Advies en besluit

Aan de hand van de verschillende intakegesprekken, kijken we of er sprake is van PTSS en maken we een behandeladvies, een behandelbesluit en behandelplan met voorlopige doelen.

 

Het kan ook zo zijn dat we na één van de intakegesprekken tot de conclusie komen dat Trauma Centrum Nederland je (nog) niet kan bieden wat je nodig hebt, en dat een andere instelling dat wel kan. In dat geval verwijzen wij je terug naar je huisarts of verwijzer. Hij/zij krijgt van ons een brief met daarin de conclusies en eventuele adviezen voor verdere behandeling. Dit doen we in overleg met jou.

 

Ons team bespreekt of je in aanmerking komt voor ons klinische behandelprogramma of ons ambulante programma. We stemmen samen de datum voor behandeling af. Daarna ontvang je een welkomstbrief met meer informatie over je behandeling en eventueel verblijf.

Meer informatie?

Klik dan op onderstaande knop.