Intake

Voordat je een behandelprogramma bij ons kunt volgen, voeren we gesprekken om te onderzoeken of ons behandelprogramma aansluit op jouw hulpvraag.

Je krijgt twee intakes via beeldbellen met een (regie)behandelaar, een intake via beeldbellen met een klinisch psycholoog of psychiater en een intake met een Psychomotorisch Therapeut (PMT-er). Deze laatste wordt ingepland als we een behandeldatum inplannen. Ook hebben we gedurende het intakeproces contact met je huidige behandelaar.

Jij kan in de intakegesprekken natuurlijk ook vragen aan ons stellen.

Intake I

Zodra wij je verwijzing hebben ontvangen, plannen we de eerste beeldbel-intake in. Tijdens de intake voer je een kennismakingsgesprek met een van onze regie-behandelaren. Dit gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. De regie-behandelaar gaat dieper in op je aanmelding en verwijzing, vraagt naar je klachten, verschijnselen en naar je hulpvraag. Ook worden de vervolgafspraken voor de tweede intake en de intake bij de klinisch psycholoog of psychiater met je gepland.

Intake II

Tijdens het tweede intakegesprek via beeldbellen onderzoeken we welk behandelprogramma bij je past en stellen we met jou het behandelplan op. Ook bespreken we welke traumatische gebeurtenissen we gaan behandelen. Je praat opnieuw met een van onze psychologen. Dit gesprek duurt ook weer ongeveer anderhalf uur. 

Intake III

Wanneer je in aanmerking komt voor het klinische behandelprogramma heb je nog een derde intake via beeldbellen. Dit gesprek is met de psychiater of met de klinisch psycholoog.

Intake PMT

Tijdens de intake PMT wordt er met je gekeken hoe het voor je is om behandeling te hebben in een groep (PMT en Beeldende Therapie) en wordt er meer uitleg gegeven over PMT tijdens de behandeling. Ook wordt er stil gestaan bij het opstellen van een signaleringsplan.

Advies en besluit

Aan de hand van de verschillende intakegesprekken, kijken we of er sprake is van PTSS en maken we een behandeladvies, een behandelbesluit en behandelplan met voorlopige doelen.

 

Het kan ook zo zijn dat we na één van de intakegesprekken tot de conclusie komen dat Trauma Centrum Nederland je (nog) niet kan bieden wat je nodig hebt, en dat een andere instelling dat wel kan. In dat geval verwijzen wij je terug naar je huisarts of verwijzer. Hij/zij krijgt van ons een brief met daarin de conclusies en eventuele adviezen voor verdere behandeling. Dit doen we in overleg met jou.

 

Ons team bespreekt of je in aanmerking komt voor ons klinische behandelprogramma of ons ambulante programma. We stemmen samen de datum voor behandeling af. Daarna ontvang je een welkomstbrief met meer informatie over je behandeling en eventueel verblijf.

Meer informatie?

Klik dan op onderstaande knop.